Ds 2014:45 Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy - 9789138242087 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2014:45 Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy
   
 
Titel:Ds 2014:45 Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy
Utgivningsår:2014
Omfång:108 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138242087
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2014:45
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Under hösten 2014 antogs ett direktiv med ändringar i EU:s redovisningsdirektiv beträffande rapporteringen av icke-finansiell information och mångfaldspolicy. I denna promemoria föreslås ändringar i bland annat årsredovisningslagen (1995:1554) med anledning av direktivet. Det föreslås att alla stora företag, företag av allmänt intresse och sådana moderföretag i stora koncerner ska upprätta en hållbarhetsrapport med icke-finansiella upplysningar. Vidare föreslås att vissa noterade bolag i sin bolagsstyrningsrapport ska upplysa om den mångfaldspolicy som tillämpas i fråga om styrelsen.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2016 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016.
 
  © 2017 Jure AB