FAR RedR 1 - 9789187387548 - Jure bokhandel

 

 
 
FAR RedR 1
– Årsredovisning i aktiebolag (K3-anpassad)
   
 
Titel:FAR RedR 1 – Årsredovisning i aktiebolag (K3-anpassad)
Utgivningsår:2014
Omfång:63 sid.
Förlag:FAR Akademi
ISBN:9789187387548
Serie:FAR Akademi
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 95 SEK exkl. moms

 

RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag har anpassats för att kunna användas av K3-företag. Den nya RedR 1 ska användas redan vid årsbokslutet 2014.

RedR 1 – K3-anpassad

Väsentliga nyheter i reviderade RedR 1:

-Kassaflödesanalys – omfattande vägledning med förslag på uppställning där respektive post i kassaflödesanalysen kommenteras
-Upplysning om skatter – mallar för avstämning av effektiv skattekostnad, för presentation av årets skattekostnad och uppskjuten skatteskuld
-Finansiell leasing och tillhörande upplysningar
-Inkråmsförvärv av rörelseverksamhet
-Avsättningar för pensioner
-Finansiella instrument och säkringsredovisning
 
  © 2017 Jure AB