Beskattningsland av Linders Ann - 9789139017615 - Jure bokhandel

 

 
 
Beskattningsland
– Om var en gränsöverskridande transaktion ska mervärdesbeskattas
   
 
Författare:Linders Ann
Titel:Beskattningsland – Om var en gränsöverskridande transaktion ska mervärdesbeskattas
Utgivningsår:2015
Omfång:226 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139017615
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 566 SEK exkl. moms

 

I denna bok presenteras reglerna för var en gränsöverskridande transaktion ska mervärdesbeskattas. Utgångspunkten tas i mervärdesskattedirektivet. Dessutom behandlas annan EU-rättslig lagstiftning, såsom t.ex. genomförandeförordningens tillämpningsföreskrifter till direktivet. Relevanta avgöranden från EU-domstolen, men också svensk rättspraxis, anges. Framställningen är praktiskt orienterad.

De senaste åren har reglerna för var transaktioner avseende tjänster ska beskattas genomgått betydande förändringar. Här görs en genomgång av dessa förändringar inklusive de beskattningslandsregler för b.la. telekommunikationstjänster och elektroniska tjänster som gäller från den 1 januari 2015.

Boken riktar sig till praktiskt verksamma jurister, ekonomer och andra som kommer i kontakt med mervärdesskatterättsliga frågeställningar. Den kan även användas som lärobok för den som vill fördjupa sig inom skatterätt.
 
  © 2017 Jure AB