Aktieägaravtal och bolagsordning av Lehrberg Bert - 9789198214604 - Jure bokhandel

 

 
 
Aktieägaravtal och bolagsordning
   
 
Författare:Lehrberg Bert
Titel:Aktieägaravtal och bolagsordning
Utgivningsår:2015
Omfång:200 sid.
Förlag:Iusté
ISBN:9789198214604
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 364 SEK exkl. moms

 

Det här är en bok om hur rättsförhållandena mellan aktieägarna i ett aktiebolag regleras genom olika styrmedel; i första hand aktiebolagslagen, bolagsordningen och aktieägaravtal.

Några centrala ämnen som boken behandlar är följande:

•Aktiebolagets interna reglering; dess avtalsstruktur och dess organisatoriska struktur.
•Bolagsordningen och dess reglering, funktioner, innehåll och rättsliga status.
•Bolagsordningstolkningen och dess särart.
•Aktieägaravtalens funktioner, innehåll och rättsliga status.
•Minoritetsskyddet.
•Aktieägaravtal contra bolagsordningsbestämmelser - fördelar och nackdelar.
•Bolagsrättsliga contra avtalsrättsliga rättsverkningar.
•Ägarkretsen och överlåtelsebegränsningar.
•Bestämmanderätten i bolaget.
•Kapitalförsörjning och vinstutdelning.
•Verksamhetens bedrivande.
•Samarbete och lojalitetsplikt.
•Sanktioner vid bristande fullgörelse.
•Avtalstid och uppsägning.
•Ogiltighet och overksamhet.
 
  © 2017 Jure AB