Prop. 2014/15:32 EU:s gränskodex - 201415032 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2014/15:32 EU:s gränskodex
   
 
Titel:Prop. 2014/15:32 EU:s gränskodex
Utgivningsår:2014
Omfång:125 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415032
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:32
Ämnesord:EU-rätt , Internationell rätt

Pris: 106 SEK exkl. moms

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer gränskodexen) är direkt tillämplig i Sverige. I propositionen lämnas förslag till ändringar i utlänningslagen som motiveras av gränskodexen. Ändringarna består i att vissa bestämmelser om gränspassage i utlänningslagen upphävs och att andra kompletteras med hänvisningar till kodexen. Vidare föreslås att utlänningslagen kompletteras med en bestämmelse om skyldighet att lämna fingeravtryck i situationer som följer av gränskodexen.

Propositionen innehåller också förslag på några andra ändringar av utlänningslagen. Dessa ändringar rör bl.a. bestämmelserna om s.k. uppskjuten invandringsprövning vid beviljande av uppehållstillstånd på grund av anknytning.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 15 april 2015.
 
  © 2017 Jure AB