Prop. 2014/15:4 Inkomstbeskattning, redovisning och revision avseende Eric-konsortier - 201415004 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2014/15:4 Inkomstbeskattning, redovisning och revision avseende Eric-konsortier
   
 
Titel:Prop. 2014/15:4 Inkomstbeskattning, redovisning och revision avseende Eric-konsortier
Utgivningsår:2014
Omfång:69 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415004
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:4
Ämnesord:Skatterätt , Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas förslag till hur associationsformen konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur ska beskattas i Sverige. Bakgrunden till förslaget är rådets förordning om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium). Ett Eric-konsortium ska enligt förordningen ha status som juridisk person.

Förslaget innebär att ett Eric-konsortium vid beskattningen i Sverige likställs med en ekonomisk förening. Detta föranleder ändringar i inkomstskattelagen och skatteförfarandelagen.

Vidare föreslås ändringar i bokföringslagen, årsredovisningslagen och revisionslagen. Förslagen innebär bl.a. att ett Eric-konsortium för varje räkenskapsår ska avsluta bokföringen med en årsredovisning som ska offentliggöras och att endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor kan vara revisor i ett Eric-konsortium.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.
 
  © 2017 Jure AB