Regeringens skrivelse 2014/15:3 Återkallelse av propositionen Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el - 201415003 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2014/15:3 Återkallelse av propositionen Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2014/15:3 Återkallelse av propositionen Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el
Utgivningsår:2014
Omfång:3 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415003
Serie:Propositioner nr. 2014/15:3
Ämnesord:Skatterätt , Miljörätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

Regeringen beslutar i dag Budgetpropositionen för 2015. Den propositionen innehåller ett förslag om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el. Det förslaget ersätter propositionen Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el (prop. 2013/14:151), som överlämnades den 6 mars 2014, mot denna bakgrund återkallar vi proposition 2013/14:151.
 
  © 2017 Jure AB