Det europeiska projektet av Bengtsson Rikard, Gröning Linda, Zetterquist Ola, Manners Ian, Persson Hans-Åke - 9789147096695 - Jure bokhandel

 

 
 
Det europeiska projektet
– Politik och juridik – Historia och framtid
   
 
Författare:Bengtsson Rikard , Gröning Linda , Zetterquist Ola , Manners Ian , Persson Hans-Åke
Titel:Det europeiska projektet – Politik och juridik – Historia och framtid
Utgivningsår:2013
Omfång:273 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147096695
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 489 SEK exkl. moms

 

Att förstå den Europeiska unionen – var den har sina rötter och hur den fungerar – är inte det lättaste. Ändå är det en absolut nödvändig kunskap att tillägna sig för att som enskild individ kunna navigera i dagens Europa.

Syftet med denna bok är att beskriva, begripliggöra och analysera det europeiska projektet – EU. Boken är flervetenskaplig i det att såväl historiska och juridiska som statsvetenskapliga perspektiv har styrt upplägget och framställningen. Tack vare dessa olika disciplinära infallsvinklar ger boken en allsidig och nyanserad bild av EU:s tillblivelse, framväxt och funktion.

Boken är uppdelad i fyra delar som täcker in olika aspekter av den Europeiska unionen:

- En historisk del som ger den europeiska samtiden och framtiden en grund att stå på.

- En del som beskriver, analyserar och förklarar EU som politiskt system.

- En del med fokus på EU som juridiskt system och EU som rättsordning.

- En del som tar upp och diskuterar på vilket sätt vi ska förstå EU:s agerande i en alltmer globaliserad värld.

Boken är central läsning för studenter i statsvetenskap, Europakunskap, sociologi och juridik, men också för alla som vill lära sig mer om EU:s bakgrund och verkningssätt.
 
  © 2017 Jure AB