Svensk säkerhetspolitik av Engelbrekt Kjell, Holmberg Arita, Ångström Jan - 9789139114192 - Jure bokhandel

 

 
 
Svensk säkerhetspolitik
– i Europa och världen
   
 
Författare:Engelbrekt Kjell , Holmberg Arita , Ångström Jan
Titel:Svensk säkerhetspolitik – i Europa och världen
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:286 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139114192
Ämnesord:Statsvetenskap och politik , Internationell rätt

Pris: 400 SEK exkl. moms

 

Vad betyder det svenska medlemskapet i den Europeiska Unionen för svensk säkerhets- och försvarspolitik? I vad består och vem bedriver svensk säkerhetspolitik idag? Vilka former tar sig svensk säkerhetspolitik? Vilka beröringspunkter finns med andra politikområden? Vad betyder det nordiska samarbetet? Frågorna ställs i den reviderade andra upplagan av "Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen" och analyseras utifrån en rad olika perspektiv; från teoretiska till praktiska, från militära till civila och från beslut till implementering.

I den andra upplagan har innehållet reviderats med hänsyn till både forskningen och den politiska utvecklingen. Hänsyn har tagits till
synpunkter från studenter.

Den nya upplagan har fått ett antal nya kapitel. Ett berör den senaste politiska utvecklingen i Europa på ett bredare plan och analyserar konsekvenser för Sverige, ett annat behandlar det Nordiska samarbetet
och dess framväxt. Vidare analyserar ett nytt kapitel utvecklingen inom
underrättelseområdet – något som har debatterats flitigt under de senaste
åren. Ett sista nyskrivet kapitel belyser kopplingarna mellan utveckling och
säkerhet, samt ett av de svenska fokusområdena inom säkerhetspolitiken:
FN:s resolution 1325.

I "Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen" kartlägger och granskar erfarna akademiker och praktiker samtida svensk säkerhetspolitik i ett internationellt och europeiskt perspektiv. Kartläggningen förankras i den verklighet som beslutsfattare och säkerhetspolitiska praktiker möter.

"Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen" vänder sig främst till studenter, men även till praktiker inom försvars- och utrikesförvaltningen och till andra intresserade.
 
  © 2017 Jure AB