Samarbete i bolag av Dotevall Rolf - 9789139207047 - Jure bokhandel

 

 
 
Samarbete i bolag
– Om personbolag
   
 
Författare:Dotevall Rolf
Titel:Samarbete i bolag – Om personbolag
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:171 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139207047
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 184
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 308 SEK exkl. moms

 

Denna bok ger en översikt av de rättsregler som rör personbolag, dvs. handelsbolag och kommanditbolag och enkla bolag. I boken behandlas bl.a. frågor som rör bolagens bildande och upphörande samt förvaltningen av verksamheten.

Vidare uppmärksammas bolagsmännens rättigheter och skyldigheter, ansvaret för förbindelser, skadeståndsfrågor samt frågor om god och ond tro.

I boken behandlas också frågor som uppkommer vid internationella samarbetsavtal. I detta sammanhang uppmärksammas bl.a. de problem som rör valet av tillämplig lag. Framställningen är inriktad på svensk rätt. Utrymme lämnas även åt de rättsregler som gäller för personbolag i England, Frankrike, Tyskland och USA. Även personbolagsrätten i de övriga nordiska länderna beskrivs.

I denna tredje upplaga har texten uppdaterats och omarbetats.

Syftet är att boken ska användas i den akademiska undervisningen och utgöra
ett hjälpmedel för praktiker.
 
  © 2017 Jure AB