Inkomstskatt del 1 av Lodin Sven-Olof, Lindencrona Gustaf, Melz Peter, Silfverberg Christer, Simon Almendal Teresa - 9789144105185 - Jure bokhandel

 

 
 
Inkomstskatt del 1
– en läro- och handbok i skatterätt
   
 
Författare:Lodin Sven-Olof , Lindencrona Gustaf , Melz Peter , Silfverberg Christer , Simon Almendal Teresa
Titel:Inkomstskatt del 1 – en läro- och handbok i skatterätt
Anmärkning:Uppdaterat supplement kan kostnadsfritt laddas ner i PDF-format.
Upplaga:15 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:391 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144105185
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 525 SEK exkl. moms

 

Ladda hem pdf-fil 
Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomst­beskattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genom­gången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna illustreras genom belysande konkreta exempel.

Del 1 ger bl.a. en bild över inkomsbeskattningens funktion och utformning samt behandlar de olika inkomstslagen.
Vidare presenteras huvudlinjerna i företagsbeskattningen. Inkomstskatt utgör huvudlärobok för utbildningen i skatterätt på jurist- och ekonomprogrammen, men den är även lämplig som kurslitteratur för vidareutbildningar. Genom sin goda struktur, omfattande redovisning av eller hänvisning till praxis samt fördjupade diskussioner av många särskilda frågor kan boken även fungera som en handbok i den praktiska yrkesutövningen efter studierna.Denna femtonde upplaga är uppdaterad med hänsyn till rättsläget den 1 januari 2015.
 
  © 2017 Jure AB