Prop. 2014/15:57 Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet - 201415057 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2014/15:57 Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet
   
 
Titel:Prop. 2014/15:57 Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet
Utgivningsår:2015
Omfång:575 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415057
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:57
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 410 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag till lagändringar som syftar till att i svensk rätt införa de EU-regler om sanktioner mot personer i ledningen för ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag som följer av det s.k. kapitaltäckningsdirektivet, CRD IV.

Förslaget innebär bland annat att det införs administrativa sanktioner mot ledningspersoner i form av sanktionsavgifter, som maximalt kan uppgå till ett belopp om motsvarande fem miljoner euro, samt ett tillfälligt förbud att utöva uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i kreditinstitut eller värdepappersbolag.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 maj 2015.
 
  © 2017 Jure AB