Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok VI av Krzymowska Antonia, Nordklint Caroline, Schultz Mårten - 9789172236028 - Jure bokhandel

 

 
 
Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok VI
   
 
Författare:Krzymowska Antonia , Nordklint Caroline , Schultz Mårten
Titel:Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok VI
Utgivningsår:2015
Omfång:290 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172236028
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Stockholm Centre for Commercial Law nr. 23
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Förmögenhetsrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 462 SEK exkl. moms

 

Stockholm Centre for Commercial Law, Centret, har under år 2014 fortsatt att utvecklas, med ytterligare tillskott av yngre forskare. Centret utgör ett stabilt och kreativt forskningscentrum för kommersiell rätt i vid bemärkelse. Denna antologi presenterar en del av produktionen från forskare knutna till Centret under året som gått. Artiklarna, som är delvis tidigare publicerade och delvis nyskrivna, speglar dynamiken av den forskarmiljö Centret lyckats skapa.

I denna volym finns uppsatser från många av den kommersiella rättens områden. Här finns arbetsrätt, europarätt, finansmarknadsrätt, försäkringsrätt, offentlig rätt, processrätt, skadeståndsrätt, samt, inom den kommersiella rätten, interdisciplinära ämnen representerade.

Innehåll:

Rättighetsstadgan – utveckling och utmaningar
Reflektioner med utgångspunkt i fyra nyutgivna böcker
Ulf Bernitz

Parallel Proceedings in International Arbitration
Emil Brengesjö

The Vulnerability of Academic Freedom – A Look at the Swedish Teacher Exception
Laura Carlson

Sammanblandning av bevisfrågor och rättsfrågor vid underlåtenhetsansvar
Lars Heuman

Översyn av lagen om skiljeförfarande
Lars Heuman

The New Nordic Approach to CISG Part II: Pragmatism
Wins the Day?
Jan Kleineman

God försäkringsförmedlingssed – en mellanmansrättslig skyldighet även utanför uppdragsförhållandet
Antonia Krzymowska

36 § avtalslagen och förbudet mot väsentliga förändringar av villkoren i offentliga kontrakt
Fredrik Morawetz

Äganderättsskyddet, rätten till skydd för hemmet och en ny svensk kränkning: målet Rousk
Johan Sandstedt

Konkursförvaltaren och principalansvaret
Mårten Schultz

Går det att försäkra administrativa sanktionsavgifter?
– avtalsrättsliga och näringsrättsliga aspekter
Jessika van der Sluijs

Civil Liability for Credit Ratings Agencies: A Swedish Perspective
Aron Verständig

I Never Met Jan Hellner: En främlings perspektiv på
Hellners inflytande på svensk rättsvetenskap
Mauro Zamboni
 
  © 2017 Jure AB