En introduktion till traktaträtten av Svanberg Katinka - 9789139206552 - Jure bokhandel

 

 
 
En introduktion till traktaträtten
– En lärobok i traktaträtt
   
 
Författare:Svanberg Katinka
Titel:En introduktion till traktaträtten – En lärobok i traktaträtt
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:110 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139206552
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 204 SEK exkl. moms

 

En introduktion till traktaträtten är en lättillgänglig lärobok i traktaträtt som kortfattat behandlar traktaträttens grunder.

Boken fokuserar på centrala delar av Wienkonventionen om traktaträtten från 1969 men behandlar även traktaters ställning vid statssuccession. Den innehåller övningsuppgifter och i det sista kapitlet finns den svenska konventionstexten återgiven.

En introduktion till traktaträtten fyller en lucka som funnits på grundkursnivå på juristlinjen. Det är författarens förhoppning att boken även ska äga intresse för en vidare krets som snabbt vill sätta sig in i traktaträtten.
 
  © 2017 Jure AB