Prop. 2014/15:53 Redovisning av naturgaslagring i rörledning - 201415053 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2014/15:53 Redovisning av naturgaslagring i rörledning
   
 
Titel:Prop. 2014/15:53 Redovisning av naturgaslagring i rörledning
Utgivningsår:2015
Omfång:14 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415053
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:53
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I denna proposition föreslås en ändring i den bestämmelse i naturgaslagen (2005:403) som reglerar hur lagring av naturgas ska redovisas ekonomiskt. Ändringen innebär att lagring av naturgas i rörledning ska redovisas för sig och skilt från annan verksamhet. Förslaget syftar till att skapa förutsättningar för en effektivare tillsyn över att naturgaslagens bestämmelser om förhandsprövning genom intäktsramar följs.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.
 
  © 2017 Jure AB