Prop. 2001/02:6 Partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet - 200102006 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2001/02:6 Partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet
   
 
Titel:Prop. 2001/02:6 Partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet
Utgivningsår:2001
Omfång:878 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102006
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:6
Ämnesord:Internationell rätt , EU-rätt

Pris: 405 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB