Prop. 2014/15:96 Säkring av bevis vid Konkurrensverkets platsundersökningar - 201415096 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2014/15:96 Säkring av bevis vid Konkurrensverkets platsundersökningar
   
 
Titel:Prop. 2014/15:96 Säkring av bevis vid Konkurrensverkets platsundersökningar
Utgivningsår:2015
Omfång:26 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415096
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:96
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås när det gäller elektroniskt lagrad information att Konkurrensverket ska få granska och ta av kopior av eller göra utdrag ur bokföring och andra affärshandlingar i verkets lokaler, om den som undersökningen genomförs hos samtycker till att informationen flyttas till verket. Denne ska ha rätt att följa de åtgärder som verket vidtar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.
 
  © 2017 Jure AB