Ds 2015:32 Anknytningskravet i skuldsaneringslagen - 9789138243183 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2015:32 Anknytningskravet i skuldsaneringslagen
   
 
Titel:Ds 2015:32 Anknytningskravet i skuldsaneringslagen
Utgivningsår:2015
Omfång:28 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243183
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2015:32
Ämnesord:Insolvensrätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås en ändring av skuldsaneringslagens krav på gäldenärens anknytning till Sverige för att han eller hon ska kunna beviljas skuldsanering.

För att beviljas skuldsanering ska det krävas att gäldenären har sina huvudsakliga intressen i Sverige. Förslaget innebär ingen ändring för en gäldenär som har sin hemvist i Sverige. Han eller hon ska även fortsättningsvis som huvudregel kunna beviljas skuldsanering här. Förslaget innebär däremot att även en gäldenär som har flyttat till ett annat land ska kunna beviljas skuldsanering, om han eller hon fortfarande har en tillräckligt stark anknytning till Sverige. Härigenom sker en anpassning till Sveriges EU-rättsliga åtaganden.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2016.
 
  © 2017 Jure AB