Ds 2015:34 Nya regler för AP-fonderna - 9789138243268 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2015:34 Nya regler för AP-fonderna
   
 
Titel:Ds 2015:34 Nya regler för AP-fonderna
Utgivningsår:2015
Omfång:447 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243268
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2015:34
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi

Pris: 299 SEK exkl. moms

 

Onsdagen den 17 juni ställde sig Pensionsgruppen bakom den departementspromemoria Nya regler för AP-fonderna, som Finansdepartementet har tagit fram. Promemorian bygger på den överenskommelse om AP-fondernas framtida organisation och placeringsregler som partierna bakom pensionsöverenskommelsen enades om den 12 mars 2014.

Förslagen i korthet

Nya regler för placering av buffertkapital

De tidigare reglerna med kvantitativa begränsningar har blivit omoderna och föreslås ersättas med en s.k. aktsamhetsprincip. Vissa kvantitativa begränsningar som gäller ägandet i det svenska näringslivet och möjligheten att placera i onoterade tillgångar föreslås kvarstå. AP-fondernas möjligheter att placera i onoterade tillgångar utökas dock betydligt i förslaget.

Skärpta krav på hållbarhet

AP-fonderna har kommit långt i arbetet med hållbarhet. Nu förslås ytterligare skärpningar av kraven på att AP-fonderna ska arbeta föredömligt med ansvarsfulla investeringar och som ansvarsfulla ägare. De ska även fästa särskild vikt vid hur en hållbar utveckling kan främjas, utan att göra avkall på aktsamhetsprincipen.

Fem buffertfonder blir tre

De nuvarande fem buffertfonderna, Första-Fjärde och Sjätte AP-fonderna, minskas till tre. Myndigheterna ska heta Första–Tredje AP-fondsmyndigheterna och förvalta varsin AP-fond. Andra AP-fondsmyndigheten ska enligt förslaget placeras i Göteborg, och till denna ska nuvarande Sjätte AP-fonden överföras. Vilken av de tre nuvarande Stockholmsbaserade AP-fonderna som ska avvecklas ska utredas när förslaget har resulterat i en lagrådsremiss.

Ny nämndmyndighet etableras

En ny huvudman, i form av en nämndmyndighet kallad AP-fondsnämnden, ska etableras. AP-fondsnämnden kommer att ha som uppgift att fastställa ett gemensamt avkastningmål för förvaltningen av buffertkapitalet och en referensportfölj utifrån vilken förvaltningen av buffertkapitalet ska utvärderas.
 
  © 2017 Jure AB