Mänskliga rättigheter i europeisk praxis av Danelius Hans - 9789139114642 - Jure bokhandel

 

 
 
Mänskliga rättigheter i europeisk praxis
– En kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna
   
 
Författare:Danelius Hans
Titel:Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:726 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139114642
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Internationell rätt , Internationell privat- och processrätt

SLUT på förlag

 

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) i Strasbourg fortsätter att i snabb takt utveckla sin rättspraxis. Domstolens målbalans har visserligen minskat under de senaste åren, men det fanns fortfarande vid halvårsskiftet 2015 nästan 64 000 anhängiga mål. Under första halvåret 2015 avgjorde domstolen över 25 000 mål, varav omkring 1 800 genom domar och resten genom beslut om avvisning eller avskrivning.

En särskilt omfattande rättspraxis har utvecklats i fråga om garantier i rättegångsförfarandet, skyddet för privatlivet och familjelivet, yttrandefriheten och egendomsskyddet, men även frihetsberövanden, fängelseförhållanden, utlänningars rättigheter samt frågor om religionsfrihet, mötesfrihet, föreningsfrihet och diskriminering har ofta varit föremål för domstolens bedömning.

I denna femte upplaga av Mänskliga rättigheter i europeisk praxis ges en översikt över domstolens omfattande rättspraxis under tiden fram till den 1 juli 2015.
 
  © 2017 Jure AB