Rådgivning på värdepappersmarknaden av Beckman Mats, Björkman Magnus, Dahlström Robert, Grundell Ella, Holmstrand Erik, Lundquist Lennart, Rydin Urban, Svensson Alf-Peter, Wiberg Jan - 9789147117031 - Jure bokhandel

 

 
 
Rådgivning på värdepappersmarknaden
– Licensieringstest för rådgivare
   
 
Författare:Beckman Mats , Björkman Magnus , Dahlström Robert , Grundell Ella , Holmstrand Erik , Lundquist Lennart , Rydin Urban , Svensson Alf-Peter , Wiberg Jan
Titel:Rådgivning på värdepappersmarknaden – Licensieringstest för rådgivare
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:419 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147117031
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 921 SEK exkl. moms

 

”Rådgivning på värdepappersmarknaden” är framtagen av Liber utifrån SwedSec:s kunskapskrav för Licensieringstest för rådgivare. Boken är anpassad till 2015 års kunskapskrav och ger aktuella, grundläggande kunskaper. Kunskapskraven utgör en grundnivå av kunskap som licenshavare i målgruppen måste ha, oavsett arbetsuppgift er och roll. Författarnas ambition är att boken ska bli ett bra hjälpmedel för den som står inför sin licensiering.

SwedSec ansvarar för licensiering av anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för branschen, genom att säkerställa en hög kunskapsnivå hos de anställda.

Författarna har lång erfarenhet från värdepappersmarknaden, utifrån en rad olika roller.
 
  © 2017 Jure AB