Bokföringslagen av Nilsson Peter, Törning Eva - 9789139019473 - Jure bokhandel

 

 
 
Bokföringslagen
– En kommentar
   
 
Författare:Nilsson Peter , Törning Eva
Titel:Bokföringslagen – En kommentar
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:320 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139019473
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi

SLUT på förlag

 

Eftersom bokföringslagen är en ramlag måste även förarbetena till lagen liksom allmänna råd och andra uttalanden av Bokföringsnämnden beaktas för att kunna lösa olika problem.
Denna kommentar tar ett helhetsgrepp om bokföringslagen och normgivningen av Bokföringsnämnden. Lagen kommenteras paragraf för paragraf och förarbeten och nämndens normgivning är sorterad så att läsaren på ett enkelt sätt får en bild av olika frågeställningar. I de delar det finns oklarheter behandlas detta särskilt.

För att öka förståelsen innehåller Bokföringslagen ett stort antal praktiska exempel. Avsikten är att läsaren ska få svar på när, var, hur och på vilket underlag bokföringen ska ske. Detta gäller oberoende av om läsaren är redovisningskonsult, revisor, jurist eller annan som arbetar med frågor relaterade till bokföringslagen.

I denna andra upplaga har hänsyn tagits till den nya normgivningen från 2013.
 
  © 2017 Jure AB