Ds 2015:44 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang - 9789138243459 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2015:44 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang
   
 
Titel:Ds 2015:44 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang
Utgivningsår:2015
Omfång:77 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243459
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2015:44
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 300 SEK exkl. moms

 

Förslag till en lag om behandling av personuppgifter i passmyndigheternas och Utrikesdepartementets passverksamhet, en passdatalag. Syftet: att göra det möjligt att behandla personuppgifter på ett ändamålsenligt sätt i myndigheternas passverksamhet och att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling.

Målsättningen är att skapa en teknikneutral och flexibel lag som innehåller de bestämmelser som är av central betydelse för integritetsskyddet m.m.
 
  © 2017 Jure AB