Bolagsrättsliga FAQ av Svernlöv Carl - 9789176105028 - Jure bokhandel

 

 
 
Bolagsrättsliga FAQ
   
 
Författare:Svernlöv Carl
Titel:Bolagsrättsliga FAQ
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:176 sid.
Förlag:Karnov Group
ISBN:9789176105028
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 406 SEK exkl. moms

 

Vad händer om styrelsen inför en förvärvare i aktieboken utan att beakta hembudsbestämmelser?

• Vilken rättsverkan har anteckning i aktieboken?

• Behövs bolagsstämmans godkännande av en större försäljning av inkråm eller dotterbolag?

• Vilka omfattas av begreppet ”ledande befattningshavare”?

• Är jävsreglerna för revisorer tillämpliga på registrerade revisionsbolag?

Bolagsrättsliga FAQ ger praktiska och omedelbara svar på de vanligaste aktiebolagsrättsliga frågorna. Denna omarbetade upplaga innehåller över 100 nyskrivna frågor. Bolagsrättsliga FAQ riktar sig till dig som är bolagsjurist, advokat eller revisor, eller som annars arbetar med aktiebolagsrättsliga frågor.
 
  © 2017 Jure AB