Kapitalbrist i aktiebolag av Lindskog Stefan - 9789139017530 - Jure bokhandel

 

 
 
Kapitalbrist i aktiebolag
   
 
Författare:Lindskog Stefan
Titel:Kapitalbrist i aktiebolag
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:231 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139017530
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Insolvensrätt

Pris: 882 SEK exkl. moms

 

Denna bok kommenterar reglerna om kapitalbrist i aktiebolag som är praktiskt viktiga men många gånger svårtolkade. Detta leder ofta till missuppfattningar om det verkliga rättsläget. Inom affärslivet har därför skapats ett tämligen egenartat inhemskt regelverk utan egentlig motsvarighet i andra länder. Reglerna har dessutom kommit att missbrukas.

Regelverket inte avskaffats, men det har förbättrats genom att en särskild preskriptionsordning har begränsat möjligheterna till medvetet missbruk.

Den nya upplagan av boken, som är en ingående handledning för rättstillämparen, innehåller dessutom ett antal nya rättsfall som tillkommit sedan tidigare utgåva.
 
  © 2017 Jure AB