Prop. 2015/16:12 Bättre möjligheter till finansiering av luftfartyg - 201516012 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2015/16:12 Bättre möjligheter till finansiering av luftfartyg
   
 
Titel:Prop. 2015/16:12 Bättre möjligheter till finansiering av luftfartyg
Utgivningsår:2015
Omfång:223 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516012
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:12
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Krediträtt

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

I syfte att minska riskerna vid denna typ av finansiering har det antagits en konvention om internationella säkerhetsrätter i lösa saker (Kapstadskonventionen) och ett tillhörande protokoll om särskilda frågor rörande luftfartsobjekt (luftfartsprotokollet). Genom konventionen och protokollet har det skapats ett internationellt register för säkerhetsrätter i luftfartsobjekt och gemensamma materiella bestämmelser, bl.a. om vilka rättigheter kreditgivaren har vid ett flygbolags avtalsbrott och insolvens.

Det är angeläget att svenska flygbolag kan ta del av de ekonomiska fördelar som ett tillträde till Kapstadskonventionen och luftfartsprotokollet kan medföra. I propositionen föreslås att Sverige ska tillträda konventionen och protokollet och att de båda överenskommelserna i relevanta delar ska inkorporeras och på så sätt bli svensk lag. Det föreslås också att Sverige vid tillträdet ska avge vissa förklaringar till konventionen och protokollet i syfte att maximera de ekonomiska fördelarna för bolagen.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.
 
  © 2017 Jure AB