Prop. 2015/16:26 Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav - 201516026 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2015/16:26 Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav
   
 
Titel:Prop. 2015/16:26 Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav
Utgivningsår:2015
Omfång:356 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516026
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:26
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi

Pris: 250 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar i lagen om handel med
finansiella instrument, lagen om anmälningsskyldighet för
vissa innehav av finansiella instrument, lagen om värdepappersmarknaden och den nya lagen om rapportering av betalningar till myndigheter som föreslås i prop. 2015/16:3 Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2016.
 
  © 2017 Jure AB