Ds 2015:49 Översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte - 9789138243619 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2015:49 Översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte
   
 
Titel:Ds 2015:49 Översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte
Utgivningsår:2015
Omfång:176 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243619
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2015:49
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte har varit i kraft sedan den 1 juli 2009 och fyller, vid sidan av andra straffbestämmelser, en funktion när det gäller att straffrättsligt ingripa mot vuxnas kontakter med barn i syfte att utsätta dem för sexuella övergrepp. Straffbestämmelsen tillämpas i huvudsak så som torde ha varit lagstiftarens avsikt. Dock hindrar straffbestämmelsens komplicerade konstruktion och straffskalans utformning i viss utsträckning en effektiv tillämpning.
 
  © 2017 Jure AB