Prop. 2015/16:31 Godkännande och marknadskontroll av fordon - 201516031 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2015/16:31 Godkännande och marknadskontroll av fordon
   
 
Titel:Prop. 2015/16:31 Godkännande och marknadskontroll av fordon
Utgivningsår:2015
Omfång:275 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516031
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:31
Ämnesord:Sjö- och transporträtt

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas förslag på de författningsändringar som behövs för att verkställa Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar.

De föreslagna ändringarna innebär bland annat att en ny snabbgående traktor med en hastighet av högst 50 kilometer per timme kan typgodkännas och tillåtas i trafik, att ett nytt mindre eldrivet fordon med större motoreffekt kan typgodkännas och tillåtas i trafik och att viktbegränsningar införs för vissa mopeder och motorcyklar.
 
  © 2017 Jure AB