Prop. 2015/16:36 Avskaffande av skattenämnder inom fastighetstaxering - 201516036 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2015/16:36 Avskaffande av skattenämnder inom fastighetstaxering
   
 
Titel:Prop. 2015/16:36 Avskaffande av skattenämnder inom fastighetstaxering
Utgivningsår:2015
Omfång:27 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516036
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:36
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att skattenämnderna ska avskaffas inom
fastighetstaxeringen, i likhet med vad som redan skett inom inkomstbeskattningen. Beslut som tidigare har fattats av skattenämnd ska i stället fattas av Skatteverkets tjänstemän. En särskilt kvalificerad beslutsfattare som inte tidigare har prövat ärendet ska avgöra tvistiga omprövningsärenden.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2016.
 
  © 2017 Jure AB