Verdipapirfondloven av Rosén Karl Erik - 9788205372337 - Jure bokhandel

 

 
 
Verdipapirfondloven
– Med kommentarer
   
 
Författare:Rosén Karl Erik
Titel:Verdipapirfondloven – Med kommentarer
Utgivningsår:2015
Omfång:454 sid.
Förlag:Gyldendal
ISBN:9788205372337
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 1095 SEK exkl. moms

 

Boken er et praktisk oppslagsverk for alle som arbeider med verdipapirfond. Med sin grundige behandling av tvilsspørsmål og uklare forhold gir Verdipapirfondloven med kommentarer nyttig veiledning for advokater og andre som kommer i berøring av loven.

Boken gir oversikt over reguleringen i verdipapirfondloven, verdipapirfondforskriften og UCITS-direktivet. Det til dels omfattende og fragmentariske kildegrunnlaget er møysommelig behandlet i en konsis form og gir leseren et godt grunnlag for en dypere forståelse av emnet. Sentral regulering som fremgår av verdipapirfondforskriften er behandlet i sin rette sammenheng.
 
  © 2017 Jure AB