Børskriminalitet av Fogtdal Hans - 9788757429398 - Jure bokhandel

 

 
 
Børskriminalitet
– Straf af insiderlandet og kursmanipulation efter dansk ret
   
 
Författare:Fogtdal Hans
Titel:Børskriminalitet – Straf af insiderlandet og kursmanipulation efter dansk ret
Utgivningsår:2015
Omfång:303 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757429398
Ämnesord:Straffrätt , Utländsk rätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 931 SEK exkl. moms

 

Udviklingen i de danske regler om børskriminalitet har i særlig grad taget fart inden for de seneste 20-30 år. Dette er sket i takt med, at EU med øget intensitet har fokuseret på retsområdet.
Bogen Børskriminalitet giver dig et overblik og en indføring i retsstillingen på dette hastigt udviklende område velvidende, at udviklingen vil fortsætte med behandlingen af de mange sager i retten og med EU´s øgede fokus på området.

Fremstillingen har en praktisk og mindre teoretisk synsvinkel med en anklagefaglig tilgang til de forskellige dele af børskriminaliteten og de problemstillinger, der kan og bør overvejes i forbindelse med håndteringen af en straffesag.

Indholdsoversigt
Forord
Introduktion
Afsnit 1. Reglerne om markedsmisbrug
Afsnit 2. Almindelig del - Generelt om overtrædelse af reglerne om markedsmisbrug
Afsnit 3. Visse grundlæggende begreber
Afsnit 4. Speciel del - Former for børskriminalitet
Afsnit 5. Aktører i bekæmpelse af børskriminalitet
Afsnit 6. Efterforskning i sager om børskriminalitet
Afsnit 7. Sanktioner
Bilag 1. Værdipapirhandelslovens kapitel 10
Bilag 2. Bekendtgørelse nr. 386 af 18. april 2013
Bilag 3. Centrale begreber
Bilag 4. Forkortelser
Litteratur
Domsregister
Stikordsregister
 
  © 2017 Jure AB