Regelbildning på värdepappersmarknaden av Jansson Per-Ola - 9175987031 - Jure bokhandel

 

 
 
Regelbildning på värdepappersmarknaden
– ett samspel mellan dynamik och stabilitet
   
 
Författare:Jansson Per-Ola
Titel:Regelbildning på värdepappersmarknaden – ett samspel mellan dynamik och stabilitet
Utgivningsår:1995
Omfång:297 sid.
Förlag:Juristförlaget Stockholm
ISBN:9175987031
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

SLUT på förlag

 

Detta är en genomgång av hur en effektiv regeluppbyggnad på värdepappersmarknaden kan åstadkommas i samverkan mellan offentliga och privata regler. Förutsättningarna för självreglering belyses, liksom dess samspel med lagstiftning och annan offentlig reglering. Innehåller också en redogörelse för den gällande regelstrukturen på den svenska värdepappersmarknaden.
 
  © 2017 Jure AB