Revisors skriftlige erklæringer av Füchsel Kim, Thomsen Ole Tjornelund, Engelund Lars - 9788761937032 - Jure bokhandel

 

 
 
Revisors skriftlige erklæringer
   
 
Författare:Füchsel Kim , Thomsen Ole Tjornelund , Engelund Lars
Titel:Revisors skriftlige erklæringer
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:363 sid.
Förlag:Karnov Group DK
ISBN:9788761937032
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Utländsk rätt

Pris: 1056 SEK exkl. moms

 

Erklæringsstandarderne, som danske revisorer, der er medlemmer af FSR – danske revisorer, skal følge, ændrer sig løbende, og det er derfor altid nødvendigt for en revisor at holde sig opdateret på seneste ændringer.

Denne bog retter sig mod løsningen af en række konkrete problemstillinger, som en revisor kan støde på ved afgivelse af erklæringer.

Bogen er tænkt som et praktisk værktøj, og fremstillingen falder i to dele:

-Del I gennemgår kravene til revisors erklæringer, og i den forbindelse behandles en række konkrete problemstillinger, der har vist sig med fortolkningen af erklæringsbekendtgørelsen.
-Del II indeholder en omfattende eksempelsamling, der illustrerer udformningen af erklæringer inden for store dele af de områder, som revisor må beskæftige sig med efter revisorlovgivningen.

Nyt i 4. udgave
For at understrege tilknytningen til de internationale standarder og tydeliggøre forskellen mellem de forskellige typer erklæringer, er revisionsstandarderne (RS’erne) erstattet af Internationale standarder udgivet af IFAC (De internationale standarder), og de nye standarder skal anvendes med virkning for erklæringer, der udarbejdes 1. juli 2012 eller senere. Endvidere er ISA 700, 705 og 706 samt ISA 800, 805 og 810 endeligt implementeret.

Målgruppe
Bogen tjener som praktisk værktøj for revisorer og andre, som afgiver eller benytter skriftlige erklæringer i henhold til erklæringsbekendtgørelsen. Bogen kan desuden med stor fordel benyttes i undervisningen på revisorkandidatstudiet.
 
  © 2017 Jure AB