Aktiebolagsrätt av Lehrberg Bert - 9789198214628 - Jure bokhandel

 

 
 
Aktiebolagsrätt
   
 
Författare:Lehrberg Bert
Titel:Aktiebolagsrätt
Utgivningsår:2016
Omfång:434 sid.
Förlag:Iusté
ISBN:9789198214628
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 420 SEK exkl. moms

 

Detta är en kombinerad lärobok och handbok i aktiebolagsrätt. Boken ger en stringent översikt av aktiebolagsrätten med fokus på praktiskt och principiellt viktiga frågor.

Till dessa hör aktiebolagets avtalsmässiga och organisatoriska struktur; intressenter och ändamål; konsekvenserna av rättshandlande före registreringen; bolagsordning och aktieägaravtal, överlåtelsebegränsningar etc; minoritetsskyddets strukturer, tillgängliga sanktioner av olika slag; ställföreträdarskap, behörighet och befogenhet; förtäckta värdeöverföringar; fusionens och delningens natur och rättsverkningar; personligt betalningsansvar i samband med kapitalbrist samt efterföljande likvidation efter upplösningen.

Ett stort antal rättsfall uppmärksammas. De viktiga rättsfallen refereras och kommenteras.
 
  © 2017 Jure AB