Speciell avtalsrätt II : Kontraktsrätt - Häfte 2 av Hellner Jan, Hager Richard, Persson Annina H. - 9789139206811 - Jure bokhandel

 

 
 
Speciell avtalsrätt II : Kontraktsrätt - Häfte 2
– Allmänna ämnen
   
 
Författare:Hellner Jan , Hager Richard , Persson Annina H.
Titel:Speciell avtalsrätt II : Kontraktsrätt - Häfte 2 – Allmänna ämnen
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2016
Omfång:298 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139206811
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Fastighetsrätt , Insolvensrätt

SLUT på förlag

 

I denna bok behandlas den speciella avtalsrättens allmänna frågor på grundval bl.a. av köplagen. Här behandlas frågeställningar som är gemensamma för den speciella avtalsrättens avtalstyper:
köp av lös egendom, köp av fast egendom, arbete på annans egendom, entreprenad, fraktavtal, hyra av lös egendom, immateriella tjänster, benefika avtal samt hyra av lokal.

Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt utkommer i två häften. Det första häftet – Speciell Avtalsrätt II. Kontraktsrätt. 1 häftet. Särskilda avtal – omfattar de nämnda avtalstyperna utom köp av lös egendom.

Detta andra häfte är, förutom att vara en behandling av de allmänna frågorna, också delvis en sammanfattande redogörelse av resultatet av innehållet i det första häftet från mera allmänna synpunkter. Vissa ämnen, bl.a. inverkan av parts insolvens på kontraktsförhållanden, förekommer dock uteslutande i det andra häftet. Det första häftet är avsett att kunna läsas utan tillgång till det andra häftet. Det andra häftet innehåller däremot talrika hänvisningar till det första och är inte avsett att läsas fristående.

Boken är i första hand avsedd att vara en lärobok att
användas i undervisningen vid universiteten, men den vänder sig också till praktiker och diskussionen har delvis anpassats till detta syfte. Denna sjätte upplaga är översedd och kompletterad, främst med hänsyn till utvecklingen i lagstiftning, rättspraxis och litteratur.
 
  © 2017 Jure AB