Dekningsloven av Aasebø Kristoffer, Madsen Leif Petter, Sandvik Siv - 9788205458765 - Jure bokhandel

 

 
 
Dekningsloven
– Med kommentarer
   
 
Författare:Aasebø Kristoffer , Madsen Leif Petter , Sandvik Siv
Titel:Dekningsloven – Med kommentarer
Utgivningsår:2015
Omfång:478 sid.
Förlag:Gyldendal
ISBN:9788205458765
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Insolvensrätt

Pris: 1419 SEK exkl. moms

 

I denne boken kommenterer forfatterne bestemmelsene i dekningsloven av 8. juni 1984 nr. 59 med fyldige henvisninger til forarbeider, rettspraksis og annen juridisk litteratur. Dekningsloven regulerer hvilke eiendeler som omfattes av kreditorenes beslagsrett, reglene om private beslagsforbud, beslagsretten i selskapsforhold og bestemmelsene om omstøtelse.

I denne boken kommenterer forfatterne bestemmelsene i dekningsloven av 8. juni 1984 nr. 59 med fyldige henvisninger til forarbeider, rettspraksis og annen juridisk litteratur. Dekningsloven regulerer hvilke eiendeler som omfattes av kreditorenes beslagsrett, reglene om private beslagsforbud, beslagsretten i selskapsforhold og bestemmelsene om omstøtelse. Videre regulerer dekningsloven kreditorfellesskapet ved insolvensbehandling av bo og omfatter regler om kreditorenes dividenderett, forholdet til skyldnerens kontraktsmessige forpliktelser, stillingen til kreditorer med særskilt dekningsadgang og prioritetsreglene. Boken er ment som et oppslagsverk for advokater, finansinstitusjoner, inkassoselskaper, gjeldsrådgivere, domstoler, namsmyndigheter og andre som blir berørt av dekningslovens bestemmelser.
 
  © 2017 Jure AB