Prop. 2015/16:89 Amorteringskrav - 201516089 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2015/16:89 Amorteringskrav
   
 
Titel:Prop. 2015/16:89 Amorteringskrav
Utgivningsår:2016
Omfång:32 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516089
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:89
Ämnesord:Insolvensrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas förslag till en ny bestämmelse om amorteringskrav i lagen om bank- och finansieringsrörelse. Amorteringskravet innebär att kreditinstitut som lämnar bolån till enskilda personer ska tillämpa återbetalningsvillkor som är förenliga med en sund amorteringskultur och motverkar alltför hög skuldsättning hos hushållen. Amorteringskravet syftar till att motverka makroekonomiska och finansiella stabilitetsrisker förknippade med hushållens skuldsättning. Det föreslås också att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om amorteringskravet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2016.
 
  © 2017 Jure AB