Gärningsmannaskap vid fleras deltagande i brott av Svensson Erik - 9789176789599 - Jure bokhandel

 

 
 
Gärningsmannaskap vid fleras deltagande i brott
   
 
Författare:Svensson Erik
Titel:Gärningsmannaskap vid fleras deltagande i brott
Utgivningsår:2016
Omfång:486 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176789599
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 131
Ämnesord:Straffrätt

SLUT på förlag

 

Människor agerar ofta gemensamt. I straffrätten hålls dock enskilda personer individuellt ansvariga för vad de har gjort. Den här boken handlar om de rättsdogmatiska frågor som denna relation mellan individuellt ansvar och fleras deltagande i brott ger upphov till.

Hur bör man straffrättsligt hantera att någon som befinner sig i en maktposition beordrar en underordnad att begå ett brott? Kan någon som har spelat en undanskymd men viktig roll vid genomförandet av ett bankrån sägas ha begått rånet tillsammans med de personer som befann sig inne i banken? Dessa frågeställningar handlar i grund och botten om vad det innebär att utföra en brottslig gärning.

I fall där flera personer skall dömas för deltagande i brott måste en rollfördelning ske. Valet står mellan att döma i gärningsmannaskap och att tillämpa reglerna om medverkan till brott. I boken analyseras denna rollfördelning. En särskild fråga rör möjligheten att döma flera personer i medgärningsmannaskap för vad de har gjort ”tillsammans och i samförstånd” med varandra.
 
  © 2017 Jure AB