Prop. 2015/16:85 Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning - 201516085 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2015/16:85 Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning
   
 
Titel:Prop. 2015/16:85 Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning
Utgivningsår:2016
Omfång:25 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516085
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:85
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att Konsumentverkets beslut om förbud för en näringsidkare att lämna krediter ska kunna gälla omedelbart.

Konsumentverket kan i dag förbjuda en näringsidkare som inte gör tillräckliga kreditprövningar att lämna krediter till konsumenter. Ett sådant förbud gäller dock först från och med det att beslutet har fått laga kraft. För att stärka konsumentskyddet och för att förhindra näringsidkare från att fortsätta lämna krediter trots allvarliga brister i kreditprövningen är det angeläget att Konsumentverkets beslut om förbud ska kunna gälla direkt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.
 
  © 2017 Jure AB