Svensk författningspolitik av Mattson Ingvar, Petersson Olof - 9789144106403 - Jure bokhandel

 

 
 
Svensk författningspolitik
   
 
Författare:Mattson Ingvar , Petersson Olof
Titel:Svensk författningspolitik
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:349 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144106403
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

Pris: 302 SEK exkl. moms

 

Varför har Sverige en fyraprocentsspärr vid riksdagsvalen? Var går gränsen för yttrandefriheten? Varför har vi en kung utan makt? Hur mycket får en kommun bestämma? Får en domstol underkänna regeringsbeslut?

Författningspolitik handlar om reglerna för det politiska maktspelet. Sverige skiljer sig i flera avseenden från andra demokratier. Bakom dagens system ligger en lång historia av intressekonflikter och idébrytningar.

I boken Svensk författningspolitik skildrar forskare inom juridik och statskunskap den svenska konstitutionens framväxt. De historiska och internationella utblickarna bidrar till att öka förståelsen för de vägval som svensk politik i dag står inför.

Svensk författningspolitik vänder sig särskilt till studenter inom de samhällsvetenskapliga och rättsvetenskapliga områdena, men är också av intresse för alla som söker en djupare insikt i den politiska processen.

I denna nya upplaga är kapitlet om fri- och rättigheter helt omarbetat. Boken har också aktualiserats med hänsyn till forskningsläget och de parlamentariska förvecklingarna efter valet 2014.
 
  © 2017 Jure AB