Ds 2016:10 Nya regler för europeiska småmål - 9789138244418 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2016:10 Nya regler för europeiska småmål
   
 
Titel:Ds 2016:10 Nya regler för europeiska småmål
Utgivningsår:2016
Omfång:91 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138244418
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2016:10
Ämnesord:EU-rätt , Insolvensrätt

Pris: 166 SEK exkl. moms

 

Det europeiska småmålsförfarandet är ett förenklat förfarande som kan tillämpas i gränsöverskridande tvister som rör mindre värden. EU har beslutat att förfarandet ska ändras så att det blir snabbare, enklare och billigare för konsumenter och företag att få sina tvister prövade.

Ändringen innebär att fler gränsöverskridande tvister kan handläggas som europeiska småmål, eftersom gränsen för vilka tvister som omfattas av förfarandet höjs från 2 000 euro till 5 000 euro. Ändringen möjliggör också att elektronisk delgivning kan användas i större utsträckning än i dag. Dessutom kommer högre krav att ställas på domstolarna att utnyttja modern kommunikationsteknik vid muntlig förhandling och bevisupptagning.

Förfarandet är direkt tillämpligt i Sverige, men kräver kompletterande svenska bestämmelser. I promemorian lämnas förslag till sådana bestämmelser.

Förslagen föreslås träda i kraft den 14 juli 2017.
 
  © 2017 Jure AB