Regeringens skrivelse 2015/16:101 Årsredovisning för staten 2015 - 201516101 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2015/16:101 Årsredovisning för staten 2015
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2015/16:101 Årsredovisning för staten 2015
Utgivningsår:2016
Omfång:280 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516101
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:101
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 175 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för det ekonomiska utfallet i staten 2015. Skrivelsen omfattar en uppföljning av de budgetpolitiska målen, utfallet på budgetens inkomsttitlar och anslag samt övriga finansiella befogenheter, resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys, utvecklingen av statsskulden, redovisning och riskanalys av statliga garantier och utlåning samt nationellt intygande och avgifter till och bidrag från EU. En sammanställning av Riksrevisionens granskningsrapporter från effektivitetsrevisionen under året och regeringens åtgärder med anledning av dessa lämnas. Vidare redovisas myndigheter som fått en modifierad revisionsberättelse från Riksrevisionen och skälen för detta.
 
  © 2017 Jure AB