EU:s politiska system av Tallberg Jonas - 9789144110905 - Jure bokhandel

 

 
 
EU:s politiska system
   
 
Författare:Tallberg Jonas
Titel:EU:s politiska system
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2016
Omfång:200 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144110905
Ämnesord:EU-rätt , Statsvetenskap och politik

Pris: 322 SEK exkl. moms

 

EU är en integrerad del av svenskt samhällsliv, precis som Sverige är en del av EU:s politiska system. Svenska ministrar, parlamentariker, tjänstemän, intressegrupper och väljare medverkar alla på olika sätt i EU:s politiska processer, samtidigt som de beslut som fattas i något av EU:s olika organ får politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser i Sverige.

Trots detta är det få som känner till hur EU:s politiska system fungerar. Den här boken syftar till att göra EU:s politiska maskineri begripligt. Vad gör EU:s politiska institutioner? Vem har makt och inflytande i EU:s politiska process? Hur omsätts konkurrerande intressen i gemensam EU-politik?

Boken vänder sig främst till universitetsstuderande i ämnen med krav på en grundläggande förståelse av EU, men är även lämplig som referensverk för den svenska statsförvaltningen. Denna sjätte och reviderade upplaga redogör för hur EU fungerar efter Lissabonfördraget, finanskrisen och unionens senaste utvidgning.
 
  © 2017 Jure AB