Offentlig rätt av Zetterström Stefan, Lind Anna-Sara - 9789147114818 - Jure bokhandel

 

 
 
Offentlig rätt
   
 
Författare:Zetterström Stefan , Lind Anna-Sara
Titel:Offentlig rätt
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2016
Omfång:358 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147114818
Ämnesord:Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

Boken ger en samlad överblick av den offentliga rätten i Sverige. Denna 2:a upplaga har genomgått en stor omarbetning.

Boken inleds nu med en kort redogörelse av den offentliga rättens källor och metod i syfte att bidra till ökad förståelse för den offentliga rätten hos alla de som på något sätt i praktiken kommer i kontakt med ämnet. Vidare har boken även givits en tydligare struktur.

Upplaga 2 omfattar följande rättsområden:

- Konstitutionell rätt – vårt statsskick, statsorganen, grundläggande fri- och rättigheter, normgivningsmakten samt övriga delar av regeringsformen. Integrerat med den konstitutionella rätten behandlas också folkrättens källor och subjekt samt EU-rättens källor och subjekt.

- EU-rätt – EU:s framväxt, styrelseskicket, EU:s institutioner, Sveriges medlemskap samt den gemensamma marknaden lyfts särskilt fram i ett eget kapitel.

- Offentlighet och sekretess – grundläggande regler för handlingsoffentligheten såsom allmänna handlingars offentlighet samt sekretess.

- Förvaltningsrätt – grundläggande allmän förvaltningsrätt, förfarandet i förvaltningslagen, ändringar av förvaltningsbeslut samt delar av förvaltningsprocessen.

- Straffrätt – straffrättens grunder, brotten, osjälvständiga brottsformer (försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott), ansvarsfrihetsgrunder, straff och andra brottspåföljder samt straffprocessen.

- Processrätt – civilprocessen med fokus på rättegången i allmänhet, rättegången i tvistemål, överklagande m.m. samt skiljeförfarande och andra utomrättsliga tvistelösningar.

Boken är avsedd för kurser i grundläggande offentlig rätt och är anpassad såväl till socionomprogrammets som till övriga professionsutbildningars kunskapsbehov i grundläggande offentlig rätt.
 
  © 2017 Jure AB