Ds 2016:36 Bokföringsbrott i filialer - 9789138245088 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2016:36 Bokföringsbrott i filialer
   
 
Titel:Ds 2016:36 Bokföringsbrott i filialer
Utgivningsår:2016
Omfång:51 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138245088
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2016:36
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 166 SEK exkl. moms

 

Genom föreslagna ändringar i bokföringslagen ska det klargöras att ett utländskt företag som bedriver näringsverksamhet i Sverige genom en filial är bokföringsskyldigt, enligt den lagen, för den svenska verksamheten. Den som åsidosätter bokföringsskyldigheten i en utländsk filial ska i och med det kunna göras ansvarig för bokföringsbrott. Förslagen berör även fysiska personer som är bosatta utomlands.

Syftet med förslagen är att återställa rättsläget till vad som vid
reglernas tillkomst har varit lagstiftarens avsikt när det gäller ansvaret
för bokföringsbrott i filialer.


Den nya lagregleringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.
 
  © 2017 Jure AB