Prop. 2016/17:24 Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen - 201617024 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2016/17:24 Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen
   
 
Titel:Prop. 2016/17:24 Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen
Utgivningsår:2016
Omfång:45 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617024
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:24
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att det införs bestämmelser om golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen. Två olika nivåer på golven föreslås, 0 respektive 0,5 procent.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017 och tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2016.
 
  © 2017 Jure AB