Prop. 2016/17:25 Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad - 201617025 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2016/17:25 Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad
   
 
Titel:Prop. 2016/17:25 Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad
Utgivningsår:2016
Omfång:30 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617025
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:25
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås förändringar av systemet med uppskov med beskattning av kapitalvinst vid avyttring av privatbostad. Förslagen innebär att taket för uppskovsbelopp slopas för avyttringar av privatbostäder som sker under perioden 21 juni 2016–30 juni 2020 och att metoden för beräkning av uppskovsbelopp vid köp av billigare bostad ändras.
De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.
 
  © 2017 Jure AB