Skatterevision av Leidhammar Börje, Blomqvist Jigvall Eva - 9187178885 - Jure bokhandel

 

 
 
Skatterevision
   
 
Författare:Leidhammar Börje , Blomqvist Jigvall Eva
Titel:Skatterevision
Utgivningsår:2001
Omfång:49 sid.
Förlag:Ernst & Young
ISBN:9187178885
Serie:Ernst & Youngs skriftserie nr. 47
Ämnesord:Skatterätt

SLUT på förlag

 

En skatterevision kan, utöver risken för ökade skattekostnader och skattetillägg, resultera i långa och segslitna skatteprocesser. Om skattemyndigheten anmäler skattebrott till åklagarmyndigheten kan skatterevisionen även resultera i en brottsmålsprocess. I denna skrift beskrivs huvuddragen i skatterevisionens genomförande och innehållet i regelverket däromkring. Därefter behandlas olika tvångsmedel som skattemyndighet, polis och åklagare kan ta till i samband med skatterevisioner. Syftet med denna skrift är att läsaren skall öka sina möjligheter att förutse de frågor som ett företag kan ställas inför vid en skatterevision.

Börje Leidhammar är jur.dr. och adjungerad professor vid Karlstads universitet. Eva Blomqvist Jigvall var tidigare verksam som skatterevisor vid Skattemyndigheten i Stockholm. Båda författarna är verksamma inom Ernst & Young.
 
  © 2017 Jure AB