Prop. 2016/17:37 Förändring av ägarandelarna i en europeisk synkrotronljusanläggning - 201617037 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2016/17:37 Förändring av ägarandelarna i en europeisk synkrotronljusanläggning
   
 
Titel:Prop. 2016/17:37 Förändring av ägarandelarna i en europeisk synkrotronljusanläggning
Utgivningsår:2016
Omfång:31 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617037
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:37
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner protokollet om Ryska federationens tillträde till konventionen av den 16 december 1988 om byggande och drift av en europeisk synkrotronljusanläggning. Protokollet innebär att fördelningen av bidragen till driftskostnaderna för anläggningen mellan de fördragsslutande parterna förändras. Staternas ägarandelar kommer att ändras i motsvarande mån.
 
  © 2017 Jure AB